گامی بسوی آبادی کشور با بند پاشندان

این بند که آب آن از کوه بابا و کوتل سبزک ولایت بادغیس تامین می‌شود با ذخیره کردن ۵۶ میلیون متر مکعب آب افزون بر آبیاری ۱۳ هزار هکتار زمین، ظرفیت تولید دو میگاوات برق را نیز دارد.

گامی بسوی آبادی کشور با بند پاشندان

‏بندپاشدان که در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر هرات در ولسوالی کرُخ این ولایت موقعیت دارد، با هزینۀ ۹ میلیاد افغانی از بودجۀ امارت اسلامی ساخته می‌شود.

کار ساخت بند پاشدان بعد از وقفه چند ساله در نهم ثور سال روان خورشیدی از سوی معاون اقتصادی ریاست الوزرا افتتاح شد و اکنون نیز به شدت جریان دارد.

این بند که آب آن از کوه بابا و کوتل سبزک ولایت بادغیس تامین می‌شود با ذخیره کردن ۵۶ میلیون متر مکعب آب افزون بر آبیاری ۱۳ هزار هکتار زمین، ظرفیت تولید دو میگاوات برق را نیز دارد.

معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا می‌گوید که این بند در بخش‌های کنترول آب‌های موسمی، ایجاد شغل برای هزاران تن، احداث کارخانه‌های تولیدی، حل مشکلات آب در منطقه و جلوگیری از مهاجرت مردم به دلیل خشکسالی موثر واقع خواهد شد.

بند پاشدان که بعد از بند سلما دومین بند بزرگ آبی در ولایت هرات است کارشناسان آنرا از پروژه‌های حیاتی دیگر در بخش مدیریت آب کشور می‌دانند.