کار عملی ۱۲ پروژه چکدم در ۱۲ ولسوالی ولایت غور با هزینه حدود ۵۰ میلیون افغانی آغاز گردید.

کار عملی ۱۲ پروژه چکدم در ۱۲ ولسوالی ولایت غور با هزینه حدود ۵۰ میلیون افغانی طی محفلی با حضور الحاج ملا رحمت الله امانی رئیس حوزه فرعی دریایی غور، روئسای ریاست های اقتصاد و شهرسازی و مسکن، نماینده مقام ولایت و مسئولین محلی آغاز گردید. در این محفل رئیس حوزه فرعی دریایی غور از […]

کار عملی ۱۲ پروژه چکدم در ۱۲ ولسوالی ولایت غور با هزینه حدود ۵۰ میلیون افغانی طی محفلی با حضور الحاج ملا رحمت الله امانی رئیس حوزه فرعی دریایی غور، روئسای ریاست های اقتصاد و شهرسازی و مسکن، نماینده مقام ولایت و مسئولین محلی آغاز گردید.

در این محفل رئیس حوزه فرعی دریایی غور از شرکت های قراردادی خواست تا پروژه های مذکور را مطابق قرارداد، با کیفیت عالی و در زمان معین آن تطبیق نمایند و از مستفدین پروژه ها نیز خواست تا با شرکت های قراردادی جهت تطبیق بهتر پروژه ها همکاری نمایند.
مسئولین محلی ولایت غور و مستفدین پروژه های مذکور نیز با اشاره به اهمیت حیاتی این پروژه ها برای باشندگان ولایت غور، از تطبیق آنها ابراز خرسندی نمودند.

شایان ذکر است که پروژه های مذکور با هزینه مالی وزارت آب و انرژی به هدف جمع آوری آب برف و باران، تقویت آب های زیرزمینی و مهار سیلاب ها در ۱۲ ولسوالی ولایت غور تطبیق می شوند که کار عملی آنها در ولسوالی های پسابند، تیوره، ساغر، تولک، شهرک، دولت یار، لعل و سرجنگل، چهارسده، مرغاب، الفاروق و الله یار آغاز شده است.