پروژه فابریکه تولید بندبرق ولسوالی چک ولایت میدان وردگ افتتاح شد

این پروژه با حضور محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، محترم مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آب این وزارت، محترم قاری بختیار معاذ والی ولایت میدان وردگ، محترم مولوی محمد حنیف حمزه رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت ودیګر مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان و بزرگان ولسوالی چک افتتاح و کار […]

این پروژه با حضور محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، محترم مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آب این وزارت، محترم قاری بختیار معاذ والی ولایت میدان وردگ، محترم مولوی محمد حنیف حمزه رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت ودیګر مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان و بزرگان ولسوالی چک افتتاح و کار آن آغاز گردید.
سرپرست وزارت آب و انرژی در هنگام افتتاح این پروژه در مورد اهمیت آن صحبت نموده اظهار داشت که با تطبیق این پروژه هزاران خانواده از نعمت برق مستفید خواهند شد.

 

در همین حال والی ولایت میدان وردګ نیز تطبیق این پروژه را برای مردم ولسوالی چک ولایت میدان وردګ یک دستاورد ارزشمند خواند.

از سوی هم مولوی عبدالرحمان رحمانی رئیس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت با اشاره به اهمیت برق تاکید کرد که مسئولین د افغانستان برشنا شرکت به انکشاف تولید در کشور متعهد بوده و در این راستا بیشتر تلاش خواهند ورزید.

قابل ذکر است که درحال حاضر مبلغ۱۶۴ میلیون افغانی بودجه برای این پروژه از سوی امارت اسلامی منظور شده و ۲۵۰ میلیون افغانی دیگر نیز در آینده منظور خواهد شد.

با تطبیق این پروژه که مدت ۱۸ ماه را در بر خواهد گرفت، فابریکه تولید بند برق چک وردګ به ظرفیت مجموعی ۳.۹ میگاوات فعال و همچنان اعمار سب استیشن و انتقال لین برق در ولسوالی چک نیز تطبیق خواهد شد.