پروژه سمنت هرات بزودترین فرصت افتتاح می شود

مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور در جریان افتتاح معدن آهن غوریان هرات می گوید که پروژه سمنت این ولایت به زودترین فرصت افتتاح می شود.   شیخ دلاور می گوید که با افتتاح این پروژه سالانه ۳۰ میلیون بوجی سمنت تولید می شود ودیگر نیاز نخواهد بود که از خارج […]

مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور در جریان افتتاح معدن آهن غوریان هرات می گوید که پروژه سمنت این ولایت به زودترین فرصت افتتاح می شود.

 

شیخ دلاور می گوید که با افتتاح این پروژه سالانه ۳۰ میلیون بوجی سمنت تولید می شود ودیگر نیاز نخواهد بود که از خارج سمنت وارد شود.

 

سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور می گوید که سمنت تولید شده از پروژه سمنت هرات با بهترین کیفیت و همچنان قیمت مناسب عرضه خواهد شد.

وی می گوید” امروز ما آماده بودیم پروژه سمنت افتتاح کنیم اما تا دو یا سه روز دیگر معطل افتاد”

مولوی دلاور سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور بیان داشت که در این پروژه ۵ هزار نفر نیز کار خواهد کرد.

 

وزیر معادن همچنان علاوه نمود که تمامی کار پروژه برای افتتاح تکمیل شده و در این پروژه ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود.

 

این مقام بلند پایه امارت اسلامی مژده می دهد که با افتتاح پروژه های بزرگ زمینه کار برای هزاران تن فراهم می شود که دیگر نیاز نخواهد بود به خارج کشور سفر کنند