وزارت صحت عامه در نظر دارد سیستم صحی کشور را دیجیتالی سازد

داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه که به منظور بررسی نهاد های صحی ارزگان به آن ولایت رفته است در دیدار با مسوولان ریاست صحت عامه ارزگان و نماینده‌گان موسسه تطبیق کننده‌ خدمات صحی در آن ولایت گفته‌است که سیستم صحی کشور دیجیتالی خواهد شد. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه از قول داکتر عباد […]

داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه که به منظور بررسی نهاد های صحی ارزگان به آن ولایت رفته است در دیدار با مسوولان ریاست صحت عامه ارزگان و نماینده‌گان موسسه تطبیق کننده‌ خدمات صحی در آن ولایت گفته‌است که سیستم صحی کشور دیجیتالی خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه از قول داکتر عباد گفته است که برنامه دارند تا سیستم صحی کشور را دیجیتلی کنند که همراه با آن، هماهنگی در این بخش تقویت خواهد یافت و از وضعیت صحی هر ساحه به وقت آگاه می‌شوند.

عباد هم‌چنان افزوده است که در دوسال گذشته بیش از ۳۰۰ مرکز‌های صحی در کشور ساخته شده و هم‌چنان برنامه ‌یی ساخت ۲۸۵ مرکز صحی دیگر نیز وجود دارد.

گفتنی است که داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه پیش از این نیز به کندهار سفر و روند ارائه خدمات صحی در سپین بولدک را نیز بررسی کرده است.