دستاورد

نمایشگاه سه روزه قالین در شهرقندهار پایان یافت

نمایشگاه ۳روزه قالین که تحت نام “تولید کشور، افتخار کشور” در ولایت قندهار دایر شده بود، روزگذشته خاتمه یافت. محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با هیئت همراه شان به ولایت قندهار از این نمایشگاه بازدید و اعضای محترم سکتورقالین را تشویق نمود که در تولیدات قالین کشور؛ معیارات بازارهای جهانی قالین‌ […]

نمایشگاه ۳روزه قالین که تحت نام “تولید کشور، افتخار کشور” در ولایت قندهار دایر شده بود، روزگذشته خاتمه یافت.
محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با هیئت همراه شان به ولایت قندهار از این نمایشگاه بازدید و اعضای محترم سکتورقالین را تشویق نمود که در تولیدات قالین کشور؛ معیارات بازارهای جهانی قالین‌ را در نظر گیرند تا بازارهای بیشتر به روی صادرات قالین افغانستان باز گردد.
قابل ذکر است که قالین‌های تولیدی کشور در ۲۵غرفه به مدت ۳روز در شهر قندهار در سالون رایل به نمایش گذاشته شده بود که روزگذشته این نمایشگاه خاتمه یافت.