میرویس عزیزی، ۱۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند

میرویس عزیزی، تاجر ملی و رئیس بنیاد خیریۀ عزیزی وعده کرده است، که طی پنج سال آیندۀ نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. آقای عزیزی در سفر خود به ولایت هرات در نشستی گفته است، که این سرمایه گذاری‌ها در بخش راه آهن و انرژی خواهد بود. او همچنان افزوده […]

میرویس عزیزی، تاجر ملی و رئیس بنیاد خیریۀ عزیزی وعده کرده است، که طی پنج سال آیندۀ نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری خواهد کرد.

آقای عزیزی در سفر خود به ولایت هرات در نشستی گفته است، که این سرمایه گذاری‌ها در بخش راه آهن و انرژی خواهد بود.

او همچنان افزوده است، که زمینۀ سرمایه‌گذاری در کشور مهیا گردیده است و با آغاز پروژه‌های بزرگ در کشور زمینۀ کار برای هزاران جوان فراهم خواهد شد.

آقای عزیزی، در صفحه ایکس‌اش گفته است، که این مقدار پول در بخش تولید ۵٠٠٠ الی ۶٠٠٠ میگاوات برق و در بخش احداث راه‌های آهن به منظور تشویق تجارت و فعالیت اقتصادی به مصرف خواهد رسید.