شاهراه

منظوری بودجه ساخت شاهراه نورستان – کنر

بودجه ساخت شاهراه نورستان - کنر توسط عالی‌قدر امیرالمومنین حفظه الله منظور شده است

بودجه ساخت شاهراه نورستان – کنر توسط عالی‌قدر امیرالمومنین حفظه الله منظور شده است.
این شاهراه که ۱۱۵ کیلومتر طول دارد به گونه اساسی ساخته می‌شود.