ملا عبدالغنی برادر آخند به هرات سفر کرد

هیئت بلند رتبۀ امارتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء صبح امروز به هدف بازدید از مناطق زلزله زده به ولایت هرات سفر نمود. درجریان این سفر محترم ملا صاحب مناطق زلزله زده را از نزدیک خواهد دید و در کنار رساندن کمک های اضطراری، به منظور توزیع عادلانه مساعدت […]

هیئت بلند رتبۀ امارتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء صبح امروز به هدف بازدید از مناطق زلزله زده به ولایت هرات سفر نمود. درجریان این سفر محترم ملا صاحب مناطق زلزله زده را از نزدیک خواهد دید و در کنار رساندن کمک های اضطراری، به منظور توزیع عادلانه مساعدت ها و کمک های جمع آوری شده بر آسیب دیده گان به ارگان های مربوطه هدایات لازم خواهد داد.