معاون اقتصادی ریاست الوزرا به منظور بهره‌برداری فاز اول و آغاز فاز دوم کانل قوش‌ تیپه به ولایت بلخ سفر نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در رأس یک هیئت عالی رتبه امارتی امروز صبح به منظور اشتراک در مراسم بهره برداری فاز اول و آغاز فاز دوم کانال قوش تیپه به ولایت بلخ سفر نمود. فاز اول کانال قوش تیپه ۱۰۸ کیلومتر طول دارد که از ولسوالی کلدار ولایت بلخ در […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در رأس یک هیئت عالی رتبه امارتی امروز صبح به منظور اشتراک در مراسم بهره برداری فاز اول و آغاز فاز دوم کانال قوش تیپه به ولایت بلخ سفر نمود.
فاز اول کانال قوش تیپه ۱۰۸ کیلومتر طول دارد که از ولسوالی کلدار ولایت بلخ در نزدیکی دریای آمو آغاز و از دشت های وسیع حیرتان گذشته و تا ولسوالی دولت آباد امتداد یافته است.
قابل یاد آوریست که امور فاز اول کانال قوش تیپه هشت ماه قبل از وقت معینه تکمیل گردیده است.