رویدادهای اقتصادی

محترم ملا عبدالغنی برادر و مولوی امیر خان متقی از لین دوم سرک کابل – جلال آباد بازدید نمودند

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء روز جمعه ۲۱ ثور ۱۴۰۳ خورشیدی از لین دوم سرک کابل – جلال آباد بازدید نمود. در این دیدار محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه، محترم ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه، محترم مولوی امین الله عبید والی کابل و محترم ملا محمد نعیم […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء روز جمعه ۲۱ ثور ۱۴۰۳ خورشیدی از لین دوم سرک کابل – جلال آباد بازدید نمود.

در این دیدار محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه، محترم ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه، محترم مولوی امین الله عبید والی کابل و محترم ملا محمد نعیم آخند والی ننگرهار نیز حضور داشتند.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء لین دوم سرک کابل – جلال آباد را یکی از مسیر های مهم تجارتی کشور یاد نموده گفت که روزانه صدها موتر باربری و مسافربری به سرک اول کابل – جلال آباد رفت و آمد می کنند.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند افزود که حوادث ترافیکی در سرک اول کابل – جلال آباد به دلیل ازدحام ترافیکی و گاهی لغزش زمین رخ می‌دهد که منجر به خسارات جانی و مالی به شهروندان می‌شود؛ لذا احداث لین دوم این سرک بخاطر کاهش حوادث ترافیکی، انتقال به موقع اموال تجارتی و حفظ جان شهروندان ضروری می‌باشد.

در پایان محترم ملا برادر با اشاره به اهمیت این سرک گفت که کار عملی پروژه لین دوم سرک شاهراه کابل – جلال آباد در اولویت‌های کاری خویش گرفته و پس از منظوری عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله، کار عملی سرک یاد شده آغاز خواهد شد.