قیمت‌های مواداولیه و ضروری در بازارهای کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشتراک محترم مولوی قدرت‌الله جمال، معین امور صنعت و تجارت با مسئولین اتاق پیشه‌وران و دکان‌داران، روئسای اصناف مختلف شهرکابل، واردکنندگان عمدۀ مواداولیه و ضروری و مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی در دفتر کاری شان به منظور تحلیل و بررسی افزایش ارزش پول افغانی در برابر دالر […]

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشتراک محترم مولوی قدرت‌الله جمال، معین امور صنعت و تجارت با مسئولین اتاق پیشه‌وران و دکان‌داران، روئسای اصناف مختلف شهرکابل، واردکنندگان عمدۀ مواداولیه و ضروری و مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی در دفتر کاری شان به منظور تحلیل و بررسی افزایش ارزش پول افغانی در برابر دالر و تأثیر آن بالای قیم مواداولیه و ضروری در بازارهای کشور ملاقات نمودند.

در این ملاقات، روئسای اصناف مختلف به شمول واردکنندگان عمدۀ مواداولیه و ضروری و مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی هر یک به نوبۀ شان وضعیت قیمت‌های مواداولیه و ضروری در سکتور مربوطه را پس از افزایش ارزش پول افغانی در برابر دالر مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در صحبت‌های شان اظهار داشت که وزارت‌ صنعت و تجارت در بازار مداخله نمی‌کند و تلاش دارد تا شرایط رقابت سالم را برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار فراهم نماید، اما از روند بازار نظارت همه‌جانبه نموده و اجازه نمی‌دهد که متخلفین با فروش کالای بی‌کیفیت ویا قیمت فروشی مردم را متضرر بسازند ویا اینکه با احتکار و انحصار کالاها باعث افزایش قیمت‌ها گردند.