قیرریزی سرک شمال-غرب کابل آغاز شد!

پس از تکمیلی زیرساخت و بدنه خاکی، کار قیرریزی بزرگترین سرک‌ در شمال-غرب کابل آغاز شد. انجینر محمد داود ځواب، آمر پُل و سرک ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل گفت: این سرک از قسمت شهرک ذاکرین الی سرک قرغه به طول ۷۶۴۵ متر و عرض ۳۰ متر بوده که اکنون زیرساخت و بدنه […]

پس از تکمیلی زیرساخت و بدنه خاکی، کار قیرریزی بزرگترین سرک‌ در شمال-غرب کابل آغاز شد.

انجینر محمد داود ځواب، آمر پُل و سرک ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل گفت: این سرک از قسمت شهرک ذاکرین الی سرک قرغه به طول ۷۶۴۵ متر و عرض ۳۰ متر بوده که اکنون زیرساخت و بدنه خاکی یک خط این سرک به طول ۲ کیلومتر تکمیل شد و قیرریزی آن آغاز گردید.

وی افزود: زیرساخت و بدنه خاکی قسمت‌های دیگر این سرک نیز پیشرفت خوب کاری داشته و تلاش بر آن است که تا رسیدن فصل سرما تا ۵ کیلومتر خطوط این سرک قیرریزی شود.

سرک شمال-غرب بزرگترین سرک تحت کار بوده که شامل گلدان‌ها، پیاده‌روها، آبروهای کناری، تنویرجاده، ساخت ایستگاه‌ها و تمامی جزئیات یک سرک معیاری می‌باشد؛ تا نیمهی سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

با تکمیلی ساخت این سرک بزرگ اتصالی؛ حجم ترافیک سرک کوتل و ساحه سرای شمالی تقسیم گردیده، زمینه رشد اقتصادی شهرکابل بهتر فراهم خواهد شد.

ساخت و احداث این سرک یکی از آرزوهای دیرینه‌ی شهروندان بود؛ مطابق شرح ماسترپلان به آن اقدام گردید.

‏⁦‪