پروژه‌ها

قرار است بانک جهانی کار پروژۀ کاسا- ۱۰۰۰ را بعد از دو سال تأخیر دوباره آغاز نماید!

این پروژه در نتیجۀ تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان و برشنا شرکت به همکاری کشورهای منطقه و بانک جهانی دوباره آغاز می‌شود. نشستی با حضورداشت نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان، پیرامون آغاز دوبارۀ پروژه انتقال انرژی برق قرغیزستان از مسیر افغانستان به پاکستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. این نشست در هفتم […]

این پروژه در نتیجۀ تلاش‌های امارت اسلامی افغانستان و برشنا شرکت به همکاری کشورهای منطقه و بانک جهانی دوباره آغاز می‌شود.
نشستی با حضورداشت نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان، پیرامون آغاز دوبارۀ پروژه انتقال انرژی برق قرغیزستان از مسیر افغانستان به پاکستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
این نشست در هفتم و هشتم ماه می‌ دایر شده بود و نمایندۀ د افغانستان برشنا شرکت نیز ضمن اشتراک در این نشست در مورد آغاز دوباره این پروژۀ مهم وصل منطقه‌ای تجارت انرژی برق اظهار آمادگی نمود.
تأسیسات پروژۀ کاسا- ۱۰۰۰ از بندر شیرخان کندز الی تورخم ننگرهار به طول ۵۸۰ کیلومتر در افغانستان تکمیل می‌شود.
قرار است این پروژۀ مهم برق رسانی بعد از دو سال تأخیر در ماه ثور سال ۱۴۰۳ با حمایت مالی بانک جهانی دوباره آغاز شده و در اخیر سال ۱۴۰۴ تکمیل شود.
کار این پروژه از سوی بانک جهانی بنابر در خواست کشورهای منطقه و همچنین آمادگی و اطمنان از سوی د افغانستان برشنا شرکت دوباره آغاز می‌شود.