رویدادهای اقتصادی

قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات به امضاء رسید

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات امروز نهم ماه حمل سال ۱۴۰۳خورشیدی میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت گاما گروپ به امضاء رسید. فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات ۴۷ کیلومتر طول دارد که […]

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات امروز نهم ماه حمل سال ۱۴۰۳خورشیدی میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت گاما گروپ به امضاء رسید.

فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف – هرات ۴۷ کیلومتر طول دارد که هزینه مجموعی آن به ۵۳ میلیون دالر می رسد. قرار است که تا حدود دو سال دیگر کار این پروژه به صورت معیاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. این آخرین قسمت پروژه راه آهن خواف – هرات است که از رباط پریان آغاز و به میدان هوایی بین المللی هرات و به شهرک صنعتی این ولایت می رسد. با تکمیل این فاز، پروژه اتصال منطقه‌ای خواف – هرات؛ افغانستان به بنادر مهم دریایی ایران وصل و از طریق شبکه راه آهن ترکیه به اروپا خواهد رسید. علاوه بر این، با عبور از خاک افغانستان زمینه برای افزایش سطح انتقال اموال تجارتی بین آسیای مرکزی و جنوبی را نیز فراهم می کند.

گفتنی است که با اعمار این پروژه امکان تمدید شبکه خط آهن در ولایات فراه، نیمروز، هلمند و قندهار فراهم می شود.