فروش یک صد و سی هزار تن نفت خام حوزه آمو دریا به سرمایه گذران داخلی

این وزارت امروز هم بیست هزار تن نفت خام را از طریق داوطلبی به فروش می رساند.

فروش یک صد و سی هزار تن نفت خام حوزه آمو دریا به سرمایه گذران داخلی

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که وزارت معادن و پترولیم در ده روز گذشته، یک صدو سی هزار تن نفت خام حوزه نفتی آمو دریا را به ارزش بیش از هفتاد و یک میلیون و شش صد هزار دالر امریکایی به سرمایه گذاران داخلی کشور به فروش رسانده است.

این وزارت امروز هم بیست هزار تن نفت خام را از طریق داوطلبی به فروش می رساند.

این نخستین بار است که افغانستان در دو هفته، یک صدو پنجاه هزار تن نفت خام به فروش می رساند.