فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله جهت ایجاد کمیتهٔ بین الوزارتی سرمایه‌گذاری

به اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله جهت مساعد نمودن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمیتۀ بین الوزارتی سرمایه گذاری زیر چتر معاونیت اقتصادی ایجاد گردید. بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله و هدایت معاون اقتصادی ریاست الوزراء و به اساس مصوبۀ شماره دوم سال ۱۴۴۵ هـ.ق […]

به اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله جهت مساعد نمودن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمیتۀ بین الوزارتی سرمایه گذاری زیر چتر معاونیت اقتصادی ایجاد گردید.

بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله و هدایت معاون اقتصادی ریاست الوزراء و به اساس مصوبۀ شماره دوم سال ۱۴۴۵ هـ.ق کمیسیون اقتصادی کمیتۀ بین الوزارتی ایجاد و نشست مقدماتی آن امروز شنبه مورخ ۲۵ سنبله سال روان تدویر گردید.

در جلسه‌ای که به همین مناسبت دایر گردیده بود، محترم مولوی عبدالله عزام سکرتر خاص معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت، با رویکار آمدن امارت اسلامی، افغانستان در عرصۀ اقتصادی گام های مهمی را برداشته و خوشبختانه نتایج خوبی نیز در پی داشته است. محترم عزام افزود، افغانستان در حصۀ سرمایه گذاری فرصت های زیادی دارد و این کمیته برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی سهولت های لازم را فراهم و در ادارات امارتی از بیروکراسی جلوگیری می نماید.

سپس مولوی ذبیح الله ناصر رئیس کمیتۀ تخنیکی کمیسیون اقتصادی که مسوولیت کمیتۀ سرمایه گذاری بین الوزارتی را نیز به عهده دارد، حین سخنان خود گفت که این کمیته زیر چتر معاونیت اقتصادی فعالیت می کند و هدف آن طی مراحل طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی تحت محوریت واحد، ایجاد شفافیت و سرعت در پروسۀ سرمایه گذاری و هماهنگی مؤثر میان سرمایه گذاران و وزارت خانه های مربوطه می باشد.

در پایان نشست فیصله شد تا تمامی وزارت های ذیدخل در این کمیته پیرامون غنی نمودن هر چه بیشتر این طرزالعمل نظریات خود را در ظرف سه روز به شکل کتبی با دارالانشای کمیتۀ مذکور شریک نمایند و در آن جا از سوی کمیتۀ موظف در صورت توحید نظریات یک طرزالعمل جامع ترتیب و جهت منظوری به کمیسیون اقتصادی ارایه نماید.