رویدادهای اقتصادی

فاز دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت ستیل افتتاح گردید

فاز دوم سیخ گول و فاز سوم تولید آهن گادر فابریکه ذوب آهن ملت ستیل امروز پنج ماه حمل سال ۱۴۰۳طی مراسم خاص از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح گردیدند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح این فاز ها و آغاز فعالیت آنرا را در پیشرفت و ترقی سکتور صنعت […]

فاز دوم سیخ گول و فاز سوم تولید آهن گادر فابریکه ذوب آهن ملت ستیل امروز پنج ماه حمل سال ۱۴۰۳طی مراسم خاص از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح گردیدند.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح این فاز ها و آغاز فعالیت آنرا را در پیشرفت و ترقی سکتور صنعت مهم خوانده، افزود که با پیشرفت سکتور صنعت، توسعه اقتصادی در کشور به میان خواهد آمد. محترم ملا صاحب به مسئولین فابریکه های ذوب آهن اطمینان داد که امارت اسلامی برای تامین برق دائمی فابریکه های صنعتی تلاش می کند و به همین منظور امروز علاوه بر پروژه های دیگر، جهت افزایش سطح تولید برق داخلی قرارداد تولید حدود ۲۳ میگاوات برق را در ولسوالی سروبی کابل با سکتور خصوصی به امضاء رسید.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء به مسئولین فابریکه های ذوب آهن خاطر نشان ساخت که جهت تامین مواد خام در داخل کشور، امارت اسلامی قرار داد چهار بلاک معدن آهن هرات را از طریق داوطلبی به شرکت های داخلی و خارجی امضاء نموده تا در آینده فابریکه های ذوب آهن با کمبود مواد خام رو به رو نشوند.

محترم ملا صاحب در مورد حمایت از سکتور صنعت گفت، که امارت اسلامی تعرفه را بالای آن عده از تولیدات بلند نموده که در داخل کشور تولید و نیاز های هموطنان را تامین میکنند. وی از تمامی ادارات دولتی و شهروندان خواست که جهت تامین نیاز خود از تولیدات داخلی استفاده کنند، حتی اگر کیفیت آن از ۱۱ تا ۱۵ درصد کمتر از تولیدات خارجی باشد.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء در پایان سخنان خود از همه صنعت کاران و سرمایه گذاران خواست تا در سکتور های مهمی که امروز ما شاهد افتتاح آن هستیم سرمایه گذاری کنند و از این طریق مسئولیت خود را در پیشرفت و خودکفایی کشور ایفاء نمایند.

در فاز های دوم و سوم فابریکه ذوب آهن ملت ستیل که روزانه ظرفیت تولید صدها تن سیخ گول و اهن گادر را دارند و برای ۲۰۰۰ از هموطنان ما فرصت‌های کاری نیز مهیا می سازد.