فابریکه‌ داران بلخ:  در پنج سال آینده افغانستان در بخش تولید آرد به خودکفایی خواهد رسید

فابریکه داران تولید آرد در بلخ می‌گویند، که در پنج سال آینده افغانستان در قسمت تولید آرد به خودکفایی می‌رسد.

فابریکه‌ داران بلخ:

در پنج سال آینده افغانستان در بخش تولید آرد به خودکفایی خواهد رسید

 

فابریکه داران تولید آرد در بلخ می‌گویند، که در پنج سال آینده افغانستان در قسمت تولید آرد به خودکفایی می‌رسد.

 

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به نقل از این فابریکه داران گفته که اکنون حدود دوصد فابریکه در افغانستان در بخش تولید آرد وجود دارد که از این میان ۷۰ فابریکه آن در شهر مزار شریف فعالیت دارند.

سید مبشر سادات، سرپرست اتاق صنایع و معادن بلخ در نشستی گفته که در این بخش بیش از شش صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است.

قابل یاد آوریست که افغانستان سالانه نزدیک به هفت میلیون متریک تن آرد ضرورت دارد که فابریکه‌های کشور در حال حاضر ظرفیت تولید پنج میلیون متریک تن آن را دارند.