دستاورد

فابریکه بخش‌آباد با سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار دالر افتتاح شد

فابریکه تولید آرد بخش‌آباد با هزینه در حدود ۲۰۰هزار دالر از سوی یک تاجر ملی کشور در حضور محترم حافظ شمس‌الحق اجمل، رئیس صنعت و تجارت ولایت فراه و محترم ملا جمعه‌خان جامی، نماینده مقام این ولایت افتتاح شد. این فابریکه روزانه ظرفیت تولید ۴۰تُن آرد را دارد و برای ۳۰تن زمینه کار را مساعد […]

فابریکه تولید آرد بخش‌آباد با هزینه در حدود ۲۰۰هزار دالر از سوی یک تاجر ملی کشور در حضور محترم حافظ شمس‌الحق اجمل، رئیس صنعت و تجارت ولایت فراه و محترم ملا جمعه‌خان جامی، نماینده مقام این ولایت افتتاح شد.
این فابریکه روزانه ظرفیت تولید ۴۰تُن آرد را دارد و برای ۳۰تن زمینه کار را مساعد کرده است.
قابل یادآوری است که تولید این فابریکه به شمول بازارهای ولایت فراه، در بازارهای ولایت‌های قندهار و غزنی نیز توزیع می‌گردد.