‏علاقه‌مندی رئیس شرکت یوکی سیبری روسی جهت سرمایه گذاری بالای نفت و گاز کشور

ما سهولت‌های بیشتر را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کردیم و اطمینان دادند که در راستای فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری با ایشان مطابق قانون و طرزالعمل معادن همکاری خواهد نمود.

‏علاقه‌مندی رئیس شرکت یوکی سیبری روسی جهت سرمایه گذاری بالای نفت و گاز کشور

شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دفتر کارش با محترم یوری پیاتکین رییس شرکت یوکې سیبری کشور روسیه و نماینده اتحادیه تجاران سایبریا و شرکای افغانی شان دیدار نمود.

در این دیدار رئیس شرکت یوکې سیبری از برقراری امنیت کامل و ثبات در افغانستان اظهار خوشبینی کردند و علاقمندی شان‌را جهت سرمایه گذاری روی منابع معدنی به ویژه نفت و گاز کشور ابراز نمودند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم از علاقمندی شان غرض سرمایه گذاری استقبال نموده گفت.

ما سهولت‌های بیشتر را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کردیم و اطمینان دادند که در راستای فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری با ایشان مطابق قانون و طرزالعمل معادن همکاری خواهد نمود.