شهاب الدین دلاور:سالانه یک ونیم میلیون تن سمنت از پروژه سمنت ولسوالی جبل سراج تولید خواهد شد

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در نشست امضای قرارداد پروژه سمنت ولسوالی جبل السراج ولایت پروان، می‌گوید که به هزینه‌ی بیش از دوصد میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد شد و برای حدود ۵۰۰۰ تن زمینه کار فراهم خواهد شد. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در نشست امضای […]

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در نشست امضای قرارداد پروژه سمنت ولسوالی جبل السراج ولایت پروان، می‌گوید که به هزینه‌ی بیش از دوصد میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد شد و برای حدود ۵۰۰۰ تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در نشست امضای قرارداد پروژه سمنت ولسوالی جبل السراج ولایت پروان، می‌گوید که به هزینه‌ی بیش از دوصد میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد شد و برای حدود ۵۰۰۰ تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

آقای دلاور افزوده است که سالانه یک و نیم میلیون تُن سمنت از پروژه سمنت ولسوالی جبل سراج تولید خواهد شد.