رویدادهای اقتصادی

سنگ تهداب پروژه رهایشی نیله باغ گذاشته شد

سنگ تهداب پروژۀ رهایشی نیله باغ امروز نوزدهم ماه حمل سال ۱۴۰۳ از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء گذاشته شد. محترم ملا صاحب آغاز پروژۀ رهایشی نیله باغ را یک گام مهم در آبادی کشور دانسته، گفت که امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر زیربناها در تطبیق پروژه های ساختمانی […]

سنگ تهداب پروژۀ رهایشی نیله باغ امروز نوزدهم ماه حمل سال ۱۴۰۳ از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء گذاشته شد. محترم ملا صاحب آغاز پروژۀ رهایشی نیله باغ را یک گام مهم در آبادی کشور دانسته، گفت که امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر زیربناها در تطبیق پروژه های ساختمانی گام های جدی برداشته که بخش دوم فاز اول کابل جدید و تعدادی پروژه‌های دیگر را می توان به عنوان نمونه یاد نمود.
معاون اقتصادی ریاست الوزراء وضعیت کنونی کشور را برای سرمایه گذاری مناسب توصیف نموده افزود، امارت اسلامی افغانستان ضمنی سکتور های صنعت، زراعت، برق و تجارت در پروژه های ساختمانی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز زمینه سرمایه گذاری را مساعد ساخته است.
محترم ملا صاحب از اینکه کار عملی پروژه رهایشی نیله باغ از سوی کشور چین آغاز شده، تشکر و قدردانی نمود و از آنان خواست تا در مسایل مهمی اتصال منطقوی به عنوان یک کشور همسایه خوب با افغانستان به طور مشترک کار کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از حکومت و سرمایه‌ گذاران کشور چین خواست تا از فرصت‌های موجود برای سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان استفاده نمایند تا روابط اقتصادی و تجارتی بین کابل و بیجینگ گسترش یابد.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند از وزارت شهرسازی و مسکن و شاروالی کابل خواست تا به مشکلات ساختمانی در کابل نقطه پایان داده و اجازه دهند که کار ساختمانی آغاز تا از یک سو زمینه کار به هموطنان فراهم شود او از سوی دیگر صنعت زیربنا توسعه یابند.
پروژه رهایشی نیله باغ به کمک بلاعوض چین ساخته می شود که حدود ۷۱ میلیون دالر هزینه دارد. در این پروژه ۱۴۰۰ اپارتمان مسکونی در ۵۶ بلاک ساخته می شود که تحت نظارت وزارت شهر سازی و مسکن امور ساختمانی پروژه یاد شده در مدت ۳ سال به پایه اکمال خواهد رسید.