سفر رئیس ادارهٔ خط آهن افغانستان به ایران

رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان به ایران سفر کرد امروز دوشنبه ملا بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان با هیئت همراه اش به اساس دعوت رسمی اداره خط آهن ایران عازم ایران شد. در نظر است در جریان این سفر در مورد تسریع روند انتقالات از طریق قطعه سوم خط آهن […]

رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان به ایران سفر کرد

امروز دوشنبه ملا بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان با هیئت همراه اش به اساس دعوت رسمی اداره خط آهن ایران عازم ایران شد.

در نظر است در جریان این سفر در مورد تسریع روند انتقالات از طریق قطعه سوم خط آهن خواف ـ هرات، راه اندازی دوره های آموزشی تخنیکی کوتاه مدت برای کارمندان اداره خط آهن افغانستان و تقویه همکاری های ریلی دوجانبه بحث شود و در ضمن با مسؤلین مختلف کشور ایران دیدار صورت گیرد.

۶ سنبله ۱۴۰۲هـ.ش.