سرپرست وزارت صنعت و تجارت مشکلات تجار در حیرتان را بررسی کرد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشستی با اعضای سکتور خصوصی و نمایندگان ادارت، مشکلات تجار در حیرتان را بررسی کرد و تاکید داشت؛ هیچ‌کس بدون دلیل قانونی  اجازه ندارد، مزاحم تجار شود. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت با نشر این خبر گفته است: دراین  نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت مشکلات تاجران در حیرتان […]

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشستی با اعضای سکتور خصوصی و نمایندگان ادارت، مشکلات تجار در حیرتان را بررسی کرد و تاکید داشت؛ هیچ‌کس بدون دلیل قانونی  اجازه ندارد، مزاحم تجار شود.

دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت با نشر این خبر گفته است: دراین  نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت مشکلات تاجران در حیرتان استماع و راه ‌حل‌ ان را جستجو کرد

تاجران مشکلات شان را درقسمت فوموکیشن (دواپاشی) اموال، بالا بودن قیمت انتقال، تراکم بارگیری، اجازه گرفتن از وزارت زارعت و سایر مسائل را بیان داشتند. تصمیم گرفته شد که اسناد و اموال تاجران در مکان واحد طی مراحل شود.

در این نشست فیصله شد که مشکلات تاجران در بندرحیرتان  همراه با طرح که میتواند از بار مشکلات بکاهد  به ریاست‌الوزرا مطرح گردد.