ساخت ۹ چکدم به ارزش ۳۲ میلیون افغانی در بادغیس

۹ چکدم از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات به ارزش تقریباْ ۳۲ میلیون افغانی در مربوطات ولایت بادغیس اعمار می گردد. کار ساخت (۴) چکدم در مربوطات ولایت بادغیس امروز چهار شنبه عملا توسط الحاج ملا محمد یونس اخندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز گردید.

۹ چکدم از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات به ارزش تقریباْ ۳۲ میلیون افغانی در مربوطات ولایت بادغیس اعمار می گردد.
کار ساخت (۴) چکدم در مربوطات ولایت بادغیس امروز چهار شنبه عملا توسط الحاج ملا محمد یونس اخندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز گردید.