ساخت کمپ مهاجرین توسط شاروالی کابل در ساحه طورخم آغاز شد

ساخت کمپ مهاجرین در ساحه طورخم برای خدمات‌رسانی به مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان آغاز شد. در این مراسم به نمایندگی از شاروالی کابل مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شاروالی کابل و یک تعداد مسؤلین ادارات دولتی اشتراک نموده بود. مطابق دیزاین ترتیب شده از سوی انجینیران شاروالی […]

ساخت کمپ مهاجرین در ساحه طورخم برای خدمات‌رسانی به مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان آغاز شد.
در این مراسم به نمایندگی از شاروالی کابل مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شاروالی کابل و یک تعداد مسؤلین ادارات دولتی اشتراک نموده بود.
مطابق دیزاین ترتیب شده از سوی انجینیران شاروالی کابل؛ این کمپ به مساحت مجموعی ۲۳۸.۶۳ جریب زمین بوده که در ساخت آن هم‌وارکاری سرک، ساخت کلینک‌های صحی، مساجد، نصب ۲۰۰۰ خیمه که هر خیمه گنجایش ۸ تا ۱۲ نفر را دارد، اتاق ثبت و راجستر، دفاتر اداری، اتاق محافظ، دروازه ها، ۵۴۰ باب تشناب، گدام‌های مواد غذایی، محل‌های نصب زباله‌دانی و دیگر سهولت‌ها شامل است.
این کمپ از سوی ادارات مختلف دولتی، تجارملی و برخی از مؤسسات خارجی ساخته می‌شود که تشناب‌های آن به کمک مالی شاروالی کابل ساخته خواهد شد.