روند استخراج معادن در پنجشیر به صورت شفاف و قانونی ادامه دارد

ریاست معادن و پترولیم پنجشیر از روند استخراج معادن بصورت شفاف و قانونی دراین ولایت خبر می‌دهد. مولوی محمد قاسم امیری رییس معادن و پترولیم پنجشیر به تازگی گفته است که در گذشته استخراج معادن در آن ولایت طور خود سرانه انجام میشد که خوشبختانه با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان از روند […]

ریاست معادن و پترولیم پنجشیر از روند استخراج معادن بصورت شفاف و قانونی دراین ولایت خبر می‌دهد.

مولوی محمد قاسم امیری رییس معادن و پترولیم پنجشیر به تازگی گفته است که در گذشته استخراج معادن در آن ولایت طور خود سرانه انجام میشد که خوشبختانه با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان از روند استخراج معادن به صورت خودسرانه جلوگیری شده و در حال حاضر تمام معادن زمرد، لاجورد و نقره بطور شفاف قانونی در پنجشیر استخراج می‌شود.

رئیس معادن و پترولیم پنجشیر تاکید کرد که از زمان از سر گرفته شدن استخراج معادن پنجشیر بیش از ۶۰هزار قیراط زمرد به بهای ۴ میلیون دالر به تاجران ملی و بین‌المللی به فروش رسیده است که از این طریق ده درصد این درآمد به عنوان مالیه به خزانه امارت اسلامی افغانستان واریز شده‌ است‌.

رییس معادن و پترولیم پنجشیر می گوید که در حال حاضر روند استخراج زمرد و یاقوت از پانصد و پنجاه معدن به صورت قانونی ادامه دارد و بیش از دوازده هزار کارگر محلی در آن مصروف کار می‌باشد .

شماری از تاجران جواهرات و سرمایه‌گذاران در معدن زمرد پنجشیر می‌گویند که روند داوطلبی و فروش زمرد در پنجشیر شفاف شده و زمرد گرانبها و کمیاب این ولایت به نام افغانستان به کشورهای دور و نزدیک صادر می‌شود.