دو پایه پل به ارزش بیشتر از ۳۱ میلیون افغانی در ولایت زابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

محترم الحاج ملا محمد عیسی “ثانی” سرپرست وزارت فواید عامه در حالیکه وی را شماری از روئسای مرکزی وزارت، رئیس فواید عامه ولایت زابل و انجنیران تخنیکی همراهی می نمودند، در سفر شان به ولایات جنوب غربی کشور؛ دو پایه پُل را به ارزش بیشتر از ۳۱ میلیون افغانی در ولایت زابل افتتاح و به […]

محترم الحاج ملا محمد عیسی “ثانی” سرپرست وزارت فواید عامه در حالیکه وی را شماری از روئسای مرکزی وزارت، رئیس فواید عامه ولایت زابل و انجنیران تخنیکی همراهی می نمودند، در سفر شان به ولایات جنوب غربی کشور؛ دو پایه پُل را به ارزش بیشتر از ۳۱ میلیون افغانی در ولایت زابل افتتاح و به بهره برداری سپردند.

سرپرست وزارت فواید عامه گفت: پل اولی بنام غشی رباط (سوخته) به طول ۳۴ متر و با عرض ۸.۷ متر با ارزش بیشتر از ۱۶ میلیون افغانی و پُل دومی بنام سنگر مانده به طول ۴۲ متر و با عرض ۸.۷ متر به ارزش بیشتر ۱۵ میلیون افغانی قرار داد گردیده بودند، کارشان در مدت پنج ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند.

سرپرست وزارت فواید عامه در ادامه گفت؛ با تکمیل کار این پُل ها، کار اکثر پُل های مسیر شاهراه کابل – کندهار تکمیل شدند و بزودی کار پُل های باقیمانده نیز تکمیل می شوند.

قابل یاد آوریست که با تکمیل کار این پل ها مشکلات ترانسپورتی مردم و عابرین این شاهراه نسبت به گذشته حل می شود.

دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه