تونل و گالری شاهراه سالنگ از سوی معاون اقتصادی ریاست الوزراء به بهره برداری سپرده شد

از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز چهارشنبه ۲۹ قوس سال روان تونل و گالری شاهراه سالنگ به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه، نماینده گان سکتور خصوصی و شماری از مسوولین امارتی نیز حضور داشتند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند […]

از سوی محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز چهارشنبه ۲۹ قوس سال روان تونل و گالری شاهراه سالنگ به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه، نماینده گان سکتور خصوصی و شماری از مسوولین امارتی نیز حضور داشتند.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسمی که به همین مناسبت تدویرگردیده بود، حین سخنان خود گفت: ” یک ملت مادامی از لحاظ اقتصادی به پای خود می ایستد و به سوی خود کفایی گام بر می دارد، که زیربنای سالم داشته باشد. زیربنای کشور ما در طول چهل سال گذشته آسیب زیادی دیده است. امارت اسلامی اهمیت بازسازی بنیاد های اقتصادی را درک نموده، بناً پالیسی اقتصادی بخش عمدۀ آن را تشکیل میدهد. محترم ملا صاحب افزود، چندی پیش ایشان در همین ساحه امور بازسازی اساسی شاهراه سالنگ را افتتاح نموده بود، دیری نگذشت که امروز کار برخی بخش های اساسی مانند تونل ، گالری و سایر ساحات این شاهراه تکمیل و به بهره برداری سپردن آن افتتاح می شود. به گفته محترم ملا صاحب، این بخش به شکل اساسی توسط انجنیران افغان بازسازی گردیده که نظیر آن در طول بیست سال گذشته دیده نشده است.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند در اشاره به اهمیت شاهرا سالنگ گفت که اهمیت این راه در این است که افزون بر وصل شمال و و جنوب کشور در بخش ترانزیت برای کشور های آسیای میانه و آسیای جنوبی نقش مهمی را بازی می کند، در صادرات و واردات اقلام تجارتی تسهیلات زیادی را به میان آورده و از این مسیرحجم داد و ستد تجارتی بیشتر می شود.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء جهت فراهم شدن تسهیلات بیشتر در هنگام رفت و آمد برای شهروندان و همچنان افزایش سطح تجارت و ترانزیت گفت، امارت اسلامی در نظر دارد تا در صورت مساعد شدن امکانات تونل دوم سالنگ را نیز احداث نماید و از حیرتان الی تورخم شبکه خط آهن را ایجاد نماید، که در این صورت در ترانریت افزایش به عمل میاید و برای شهروندان سهولت های بی شماری فراهم می شود. محترم ملا صاحب به خاطر بازسازی اساسی و باکیفیت و تکمیل کار تونل و گالری شاهراۀ سالنگ به وقت معینه از تلاش های مخلصانه وزارت فواید عامه، شرکت های خصوصی قراردادی، انجنیران ابراز تشکر و امتنان نموده و برای ملت مژده داد که سر از امروز این راه جهت رفت و آمد آماده می باشد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء برای ملت اطمینان داد که امارت اسلامی با صداقت کامل جهت آبادی کشور تلاش می کند و تمامی تعهدات خود را در عمل ثابت نموده است. محترم ملا صاحب از همه افغان ها خواست تا از امارت اسلامی به قاطعیت حمایت نمایند.

قابل یاد آوریست که بازسازی اساسی تونل ها و گالری های شاهراه سالنگ به حمایت امارت اسلامی افغانستان از سوی سکتور خصوصی قبل از وقت معینه با کیفیت خوب تکمیل و امروز به منظور هر گونه رفت و آمد به بهره برداری سپرده شد.