رویداد سیاسی

تلاش وزارت صنعت و تجارت برای گسترش روابط تجاری با جهان

وزارت صنعت و تجارت خبر داده است، که هیئت از افغانستان به سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت کشور در جریان سفر به تاتارستان با معاون وزیراعظم فدراتیف روسیه، رئیس عمومی خط آهن روسیه و معاون وزارت ترانسپورت روسیه دیدار و روی موارد مختلف تجارت دوجانبه گفت‌وگو کرده است. بر بنیاد معلومات این وزارت […]

وزارت صنعت و تجارت خبر داده است، که هیئت از افغانستان به سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت کشور در جریان سفر به تاتارستان با معاون وزیراعظم فدراتیف روسیه، رئیس عمومی خط آهن روسیه و معاون وزارت ترانسپورت روسیه دیدار و روی موارد مختلف تجارت دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

بر بنیاد معلومات این وزارت در این دیدار دو طرف روی افزایش و بیلانس تجارت دو جانبه، تعرفه ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه‌های معادن و بند‌های آبی افغانستان و سایر موارد مربوط به تجارت صحبت کرده اند.

همچنان در خبرنامه آمده که در این دیدار ضمن بحث روی کاهش هزینۀ انتقالات اموال از طریق خط آهن روسیه، برگزاری نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان در مسکو در زمینه‌های مختلف میان دو طرف توافقاتی نیز صورت گرفته است.