تطبیق ده پروژه انکشافی به ارزش ۵۰ میلیون افغانی در دو سال گذشته، در شبرغان

مسوولان در ریاست شاروالی شبرغان می گویند، در دو سال گذشته، کار حدود ۱۰ پروژه عام المنفعه را به ارزش ۵۰ میلیون افغانی در نواحی مختلف شهر تکمیل و به بهره‌ برداری سپرده اند و کار کانکریت ریزی سرک های غرب سره میاشت، رسته زرگری، بقیه مسگری، شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایتی و اطراف چهار راهی […]

مسوولان در ریاست شاروالی شبرغان می گویند، در دو سال گذشته، کار حدود ۱۰ پروژه عام المنفعه را به ارزش ۵۰ میلیون افغانی در نواحی مختلف شهر تکمیل و به بهره‌ برداری سپرده اند و کار کانکریت ریزی سرک های غرب سره میاشت، رسته زرگری، بقیه مسگری، شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایتی و اطراف چهار راهی چوک شهدای دشت لیلی را به ارزش ۱۴ میلیون افغانی از بودجه شاروالی آغاز نموده اند.
قاری گُل حیدر شفق، والی جوزجان در مراسم افتتاح کار کانکریت ریزی این سرک ها می گوید، بازسازی سرک ها، ایجاد زمینه کار به مردم، پیشرفت و آبادی کشور در اولویت برنامه های امارت اسلامی قرار دارد که با همکاری و کمک همدیگر در بخش های مختلف کار می نمایند.
مولوی حبیب الله قانع، شاروال شبرغان می گوید، کار کانکریت ریزی سرک های غرب سره میاشت جوزجان، رسته زرگری، بقیه مسگری، شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایتی و اطراف چهار راهی چوک شهدای دشت لیلی به ارزش ۱۴ میلیون افغانی از بودجه شاروالی آغاز نموده اند.
در همین حال، باشندگان جوزجان، از کارکرد و دستاورد های دو سال گذشته امارت اسلامی استقبال نموده می گویند، کاری که در ۲۰ سال گذشته از سوی مسوولین حکومت سابق انجام نشده بود ، امارت اسلامی در دو سال انجام داده است.
گفتنی است، که پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور، در تأمین امنیت و بازسازی، ایجاد زمینه آموزش و کار پیشرفت های خوبی در سرتاسر کشور به میان آمده است.