ترکیه در بخش ساخت پل‌های هوایی با شاروالی کابل همکاری می‌کند

مسئولان در شاروالی کابل می‌گویند، که در این دیدار دو طرف روی بهبود وضعیت شهری، تطبیق پلان‌های انکشافی و تبادل تجربیات با هم گفت‌وگو کرده اند.

ترکیه در بخش ساخت پل‌های هوایی با شاروالی کابل همکاری می‌کند

شاروالی کابل خبر داده است، که مولوی عبدالرشید، شاروال کابل با فاضل آکین اردوغان، رئیس موسسۀ تیکا کشور ترکیه دیدار کرده است.

مسئولان در شاروالی کابل می‌گویند، که در این دیدار دو طرف روی بهبود وضعیت شهری، تطبیق پلان‌های انکشافی و تبادل تجربیات با هم گفت‌وگو کرده اند.

از سوی هم رئیس موسسۀ تیکا در این دیدار وعده داده است، که در بخش‌های ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالی کابل، ساخت و دیزاین پل‌های هوایی و فراهم آوری تسهیلات شهری با شاروالی کابل همکاری خواهد کرد.

قابل ذکر است که شهر کابل با داشتن بیش از هفت میلیون نفر جمعیت از مزدحم ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود و شهروندان آن ساخت پل‌های هوایی را در کاهش ازدحام شهری موثر می‌دانند.