تاپی

تدویر جلسه بین‌الوزارتی جهت پیشبرد کارهای پروژه تاپی

این جلسه که بریاست شیخ‌ الحدیث شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و اشتراک معینان و مسؤلین وزارت های محترم مالیه، عدلیه، خارجه، زراعت، آبیاری و مالداری، ادره ملی محیط زیست و د افغانستان بانک در مقر وزارت تدویر گردید. سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان گفت: که پروژه […]

این جلسه که بریاست شیخ‌ الحدیث شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و اشتراک معینان و مسؤلین وزارت های محترم مالیه، عدلیه، خارجه، زراعت، آبیاری و مالداری، ادره ملی محیط زیست و د افغانستان بانک در مقر وزارت تدویر گردید.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان گفت: که پروژه تاپی نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه کشور های دخیل اهمیت حیاتی دارد. همچنان در رابطه به سرمایه گذاری پروژه، مساعد شدن زمینه کار برای افغانها و نیز از پیشرفت‌های اخیر پروژه به‌ ویژه مسایل امنیتی، تخنیکی و استملاک صحبت نمودند.

متعاقبا رئیس پروژه تاپی در رابطه به وضعیت کنونی پروژه معلومات مفصلی طی پرزنتیشن اریه نمودند که اشتراک کننده‌گان جلسه در زمینه نظریات و پیشنهادات شان را شریک نموده همچنان بمنظور پیشبرد بهتر و اسرع امور پروژه متذکره خواهان ایجاد یک کمیته باصلاحیت وزارت ها و ادارات ذیربط گردیدند.

در پایان این دیدار سرپرست وزارت از نظریات نیک اشتراک کننده گان بمنظور تطبیق پروژه متذکره قدر دانی نموده بر تداوم همکاری و هماهنگی وزارت ها و ادارات ذیربط تاکید نمودند.