تاکید معاون اقتصادی ریاست الوزرا به تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز سه شنبه ۲۵ام میزان سال روان در قصر مرمرین تدویر گردید. در این نشست پس از بحث و بررسی همه جانبه، با در نظرداشت تعدیلات پیشنهادی ترطرزالعمل کمیته بین الوزارتی سرمایه گذاری تایید شد. هدف از تشکیل کمیته بین‌ […]

جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز سه شنبه ۲۵ام میزان سال روان در قصر مرمرین تدویر گردید.

در این نشست پس از بحث و بررسی همه جانبه، با در نظرداشت تعدیلات پیشنهادی ترطرزالعمل کمیته بین الوزارتی سرمایه گذاری تایید شد. هدف از تشکیل کمیته بین‌ الوزارتی تسریع روند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و اداره های ذیربط در مراحل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه ‌گذاری و مدیریت خوب امور و ارائه اطلاعات لازم به سرمایه گذاران در مورد پروژه های سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.

در نشست بعد از بحث و گفتگوی همه جانبه، پلان احداث پارک جهان در ناحیه یازدهم شهر کابل توسط سکتورعامه – خصوصی در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت و به شاروالی کابل وظیفه سپرده شد تا یک بار دیگر با شرکت قراردادی در مورد مدت قرارداد و برگزاری برخی مسائل مهم دیگر جلسه تخنیکی برگزار نمایند. بر اساس این طرح، سکتور خصوصی در ۱۵۰ جریب زمین به ارزش ۹۶۰میلیون افغانی سرمایه گذاری می کند که از آن ۳۵ فیصدعواید به شاروالی کابل داده می شود. بر اساس این طرح این پارک در مدت ۳ سال تکمیل می شود و مطابق با اصول شهری از تمامی سهولت های لازم برخوردار خواهد بود.

همچنان در این جلسه فیصله شد که وزارت معادن و پترولیم به منظور تولید و پروسس نمک در داخل و تأمین نیاز، رویالیتی مواد اولیه فابریکه های داخلی تولید و پروسس نمک را کاهش دهد. وزارت صنعت و تجارت باید در شهرک های صنعتی ولایت های مربوطه زمین بدهد و به شمول فابریکه های نمک از تمامی فابریکه های تولیدی که به معیار های برابر هستند حمایت همه جانبه شود و کارخانه هایی که به معیار برابر نیستند در مدت زمان کوتاهی خود را به معیار برابر سازند، تا کشور در بخش نمک از منابع داخلی به خودکفایی برسد. اداره غذا وادویه مسوولیت دارد تا به طور جدی از ورود نمک بی کیفیت به بازار جلوگیری کند. همچنان در پایان این جلسه به کمیته تعیین شده به ریاست وزارت آب و انرژی وظیفه داده شد تا طرح جامع برای تثبیت و امنیت ملکیت های مربوط به حریم بستر بندهای آبی و دریاها تهیه و به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی پیشکش نماید.