به ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نشستی مشترک میان وزارت خانه های سکتوری، ادارات و تاجران ملی برگزار شد

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، امروز چهارشنبه ۲۶ام میزان سال روان، نشستی مشترک میان وزارت خانه های سکتوری، ادارات و تاجران ملی در مورد کیفیت نفت و گاز و رسیده‌گی به مشکلات موجوده در این راستا در قصر مرمرین برگزار شد. در آغاز جلسه محترم ملا عبدالغنی برادر آخند […]

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، امروز چهارشنبه ۲۶ام میزان سال روان، نشستی مشترک میان وزارت خانه های سکتوری، ادارات و تاجران ملی در مورد کیفیت نفت و گاز و رسیده‌گی به مشکلات موجوده در این راستا در قصر مرمرین برگزار شد.

در آغاز جلسه محترم ملا عبدالغنی برادر آخند در اشاره به فعالیت های تاجران گفت که تجاران افغان نقش ارزنده ای در پیشرفت اقتصادی کشور داشته و هنوز هم بیشتر از این به فعالیت های خود در این زمینه ادامه می دهند. محترم ملا صاحب افزود، از همه تجاران ملی می خواهم در کار خود صادق بوده و علاوه بر سایر محصولات، نفت و گاز با کیفیت را برای حفظ محیط زیست و صحت مردم وارد کنند.

سپس تاجران ملی نفت و گاز از مسؤلین امارت اسلامی افغانستان بخاطر فراهم نمودن فضای امن تجارتی و حمایت همه جانبه از آنان ابراز تشکر نمودند. این تاجران ملی مشکلات مربوط به کنترول کیفیت نفت و گاز، مالیات، یوزرنیم شرکت‌ها، تصفیه خانه های نفت و گمرکات کشور را با محترم ملا عبدالغنی برادر آخند در میان گذاشتند. آنها در حصۀ نفت و گازی که کیفیت آن کمی پایینتر می باشد، خواهان مراعت از سوی امارت اسلامی گردیدند. به گفته آنها اگر این کار انجام شود از یک سو به اندازه کافی نفت و گاز وارد کشور می شود و از سوی دیگر ضرری به تجار وارد نمی شود. در پایان این نشست، محترم ملا صاحب به تجاران ملی نفت و گاز اطمینان داد و به وزارتخانه ها و ادارات مربوطه امارتی برای یافتن راه حل های مناسب هدایت داد.