برای نگهداری سبزیجات ومیوه، دو سرد خانه بزرگ در غزنی ساخته میشود

دو سردخانه ی بزرگ نگهداری سبزیجات ومیوه درغزنی ساخته می شود که ظرفیت نگهداری هشت هزار تن سبزیجات ومیوه را دارا خواهد بود. دو سرمایه گذار، برای ساخت این دو سرد خانه ، یک ملیون دالر هزینه می کنند. مولوی محمد ادریس حنیف رییس زراعت غزنی به آژانس باخترگفت: این سرد خانه های نگهداری فرآاورده […]

دو سردخانه ی بزرگ نگهداری سبزیجات ومیوه درغزنی ساخته می شود که ظرفیت نگهداری هشت هزار تن سبزیجات ومیوه را دارا خواهد بود.
دو سرمایه گذار، برای ساخت این دو سرد خانه ، یک ملیون دالر هزینه می کنند.
مولوی محمد ادریس حنیف رییس زراعت غزنی به آژانس باخترگفت: این سرد خانه های نگهداری فرآاورده های زراعتی، درجریان همین سال، در ساحات روضه و علی لالا شهر غزنی ساخته می شود.
اوگفت: با ساخت این سرد خانه ها، بخش عمده از مشکلات دهقانان وباغداران در نگهداری فرآاورده های زراعتی است، رفع خواهد شد.
به اساس آمارارائه شده، سالانه تا چهارصد هزارتن فراورده های زراعتی درغزنی تولید می شود.