با کشور ترکمنستان یک مسیر ترانزیتی جدید ساخته می‌شود.

بر اساس درخواست باشندگان بادغیس از عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله، در ولسوالی بالامرغاب این ولایت یک مسیر ترانزیتی جدید با ترکمنستان ساخته می‌شود. به‌همین منظور از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله برای ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل وظیفه سپرده شده‌است تا در این مورد معلومات و دیدگاه‌های مردم محل را جمع‌آوری و با […]

بر اساس درخواست باشندگان بادغیس از عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله، در ولسوالی بالامرغاب این ولایت یک مسیر ترانزیتی جدید با ترکمنستان ساخته می‌شود.
به‌همین منظور از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله برای ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل وظیفه سپرده شده‌است تا در این مورد معلومات و دیدگاه‌های مردم محل را جمع‌آوری و با وی شریک کند.