بار دیگر زمرد به ارزش ۱۹۸ هزار و ۴۰۰ دالر در پنجشیر فروخته شد

مسوولان ریاست معادن و پترولیم ولایت پنجشیر می‌گویند، سه‌هزار و ۶۴۰ قیراط زمرد تازه استخراج شده از معدن این ولایت به ارزش ۱۹۸ هزار و ۴۰۰ دالر از طریق داوطلبی به فروش رسید.

مسوولان ریاست معادن و پترولیم ولایت پنجشیر می‌گویند، سه‌هزار و ۶۴۰ قیراط زمرد تازه استخراج شده از معدن این ولایت به ارزش ۱۹۸ هزار و ۴۰۰ دالر از طریق داوطلبی به فروش رسید.