ایجاد کمیته‌ای مشترک به منظور جلوگیری از قاچاق و تخریب معادن در پکتیکا

شیخ ‌ضیاءالرحمن الاریوبی معین پلان وپالیسی وزارت معادن و پترولیم طی یک سفر رسمی دوشنبه مورخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۲ عازم ولایت پکتیکا گردید. در این سفر شیخ ضیاءالرحمن الاریوبی با الحاج مولوی فیض الله جمال حقانی والی، قومندان امنیه، معاون ریاست استخبارات، رئیس معادن وسایرروئسا یی ادارات ملاقات و روی موضوعات مختلف بخصوص مدیریت منابع […]

شیخ ‌ضیاءالرحمن الاریوبی معین پلان وپالیسی وزارت معادن و پترولیم طی یک سفر رسمی دوشنبه مورخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۲ عازم ولایت پکتیکا گردید.
در این سفر شیخ ضیاءالرحمن الاریوبی با الحاج مولوی فیض الله جمال حقانی والی، قومندان امنیه، معاون ریاست استخبارات، رئیس معادن وسایرروئسا یی ادارات ملاقات و روی موضوعات مختلف بخصوص مدیریت منابع معدنی ولایت پکتیکا، استفاده موثر و جلوگیری از استخراج های خودسر وغیر قانونی معادن آن ولایت صحبت کرد.
همچنان معین پلان وپالیسی وزارت معادن و پترولیم در مورد ایجاد کمیته مشترک به ریاست والی که متشکل ازارگان ها شامل قوماندانی امنیه، استخبارات، ریاست معادن، مستوفیت، اقتصاد ، زراعت، محیط زیست، صنعت و تجارت پکتیکا میباشند معلومات داده گفتند: این کمیته بمنظور جلوگیری از تخریب، قاچاق معادن و سرعت بخشیدن در استخراج معادن ایجاد گردیده، خواهان همکاری ارگان های محلی با کمیته متذکره میباشیم وهمچنین تمامی ادارات وعده همکاری های همه جانبه نمودند.