دستاورد

امضای ۱۰ قرار داد و دو تفاهم‌نامه میان افغانستان و ترکمنستان

‏وزارت صنعت و تجارت از امضای بیش از ۱۰ قرارداد و دو تفاهم‌نامه میان شرکت‌های افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گفته‌ی این وزارت، این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، مانند سیخ گول، رنگ تعمیراتی، سنگ مرمر و مواد خوراکی امضا شده است.

‏وزارت صنعت و تجارت از امضای بیش از ۱۰ قرارداد و دو تفاهم‌نامه میان شرکت‌های افغانستان و ترکمنستان خبر داده است.

به گفته‌ی این وزارت، این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، مانند سیخ گول، رنگ تعمیراتی، سنگ مرمر و مواد خوراکی امضا شده است.