اقتصاد

امضای تفاهم‌نامه میان اتاق معادن و صنایع افغانستان با سازمان نظام انجینری معادن ایران

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق معادن و صنایع ‎افغانستان و سازمان نظام انجنیری معادن ‎ایران با حضور مولوی قدرت‌الله جمال معین این وزارت، شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق معادن و صنایع و رضا بسطامی نماینده ایران، امضا شده است. نماینده سازمان انجنیری معادن ایران در جریان امضای این تفاهم‌نامه گفته است، این […]

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق معادن و صنایع ‎افغانستان و سازمان نظام انجنیری معادن ‎ایران با حضور مولوی قدرت‌الله جمال معین این وزارت، شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق معادن و صنایع و رضا بسطامی نماینده ایران، امضا شده است.

نماینده سازمان انجنیری معادن ایران در جریان امضای این تفاهم‌نامه گفته است، این سازمان در آینده نزدیک دفتر خود را در افغانستان افتتاح خواهد کرد تا انجنیران معادن ایرانی تجربه‌های خود را با انجنیران افغانستان شریک کنند.