افغانی؛ باثبات ترین واحد پولی در سطح جهان پذیرفته شد

دافغانستان بانک یا مرکزی میگوید که افغانی با ثبات ترین واحد پولی در جهان پذیرفته شده است . بانک مرکزی به این باور است؛ بر اساس مدیریت و تطبیق‌ سیاست‌های پولی معقول در کشور افغانی در سه ماه پسین واحد پولی باثبات جهان پذیرفته شده است. دفتر مطبوعاتی د افغانستان بانک، در خبرنامه‌ی نوشته است: […]

دافغانستان بانک یا مرکزی میگوید که افغانی با ثبات ترین واحد پولی در جهان پذیرفته شده است .
بانک مرکزی به این باور است؛ بر اساس مدیریت و تطبیق‌ سیاست‌های پولی معقول در کشور افغانی در سه ماه پسین واحد پولی باثبات جهان پذیرفته شده است.
دفتر مطبوعاتی د افغانستان بانک، در خبرنامه‌ی نوشته است: «در حال حاضر افغانی به عنوان یک واحد پولی باثبات در سطح جهان پذیرفته شده است و معاملات تجارتی در داخل کشور با پولی افغانی که هویت ملی است نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.»
د افغانستان بانک، در حالی این گفته‌ها را مطرح کرده است که اخیراً رسانه‌ بین‌المللی بلومبرگ نیز در گزارشی گفته بود که پول افغانی در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و در رتبه سوم فهرست جهانی قرار گرفته است.
در آن گزارش آمده بود که محدودیت استفاده از اسعار خارجی در معاملات تجارتی، جلوگیری از قاچاق دالر، تطبیق ابزارهای مختلف سیاست پولی از سوی د افغانستان بانک و اعمال محدودیت‌ها بر فعالیت‌‌های آنلاین غیرقانونی از عوامل افزایش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی است.
در خبرنامه د افغانستان بانک همچنان گفته شده است: پیش از این نیز شماری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بر اقدامات مثبت د افغانستان بانک در زمینه حفظ ارزش افغانی مهر تایید زده‌اند.