افزایش ۵۳ درصدی داد و ستد افغانستان با ترکیه در سال ۱۴۰۲

افزایش ۵۳ درصدی داد و ستد افغانستان با ترکیه در سال ۱۴۰۲ وزارت صنعت و تجارت از افزایش پنجاه و سه درصدی داد و ستد با ترکیه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر می‌دهد. بربنیاد اطلاعات این وزارت سال‌ پار به ارزش بیش صد میلیون دالر تجارت با ترکیه انجام شده که ۲۷ میلیون دالر آن […]

افزایش ۵۳ درصدی داد و ستد افغانستان با ترکیه در سال ۱۴۰۲

وزارت صنعت و تجارت از افزایش پنجاه و سه درصدی داد و ستد با ترکیه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر می‌دهد.

بربنیاد اطلاعات این وزارت سال‌ پار به ارزش بیش صد میلیون دالر تجارت با ترکیه انجام شده که ۲۷ میلیون دالر آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

عبدالسلام آخندزاده جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «در جریان سال ۱۴۰۲ در حدود ۱۰۷ میلیون دالر بوده که از این میان ۲۷ میلیون دالر آن را صادرات و ۸۰ میلیون دالر آن واردات است نظر به سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.»

اتاق صنایع و معادن نیز تاکید می‌کند که در کنار داد و ستد با ترکیه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های این کشور در افغانستان نیز توجه شود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: ««در یک و نیم سال اخیر سرمایه‌گذارهای ترکیه علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در معادن و بخش انرژی افغانستان است و این یک فرصت خیلی خوب است.»

پیش از این هیات به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا به ترکیه سفر کرده و درباره گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با مقام‌های ترکی گفت‌وگو کرد.