افتتاح ۴ پروژه بزرگ اقتصادی در هرات و فراهم شدن زمینه کار برای حدود ۶۰ هزار نفر

مسئولان در ریاست معادن و پطرولیم هرات می‌گویند که در حال حاضر ۲۶ معدن به شمول ریگ‌ریشن‌ها در این ولایت فعال می‌باشد.

افتتاح ۴ پروژه بزرگ اقتصادی در هرات و فراهم شدن زمینه کار برای حدود ۶۰ هزار نفر

مسئولان در ریاست معادن و پطرولیم هرات می‌گویند که در حال حاضر ۲۶ معدن به شمول ریگ‌ریشن‌ها در این ولایت فعال می‌باشد.

انجینیر عنایت الله امینی آمر تفتیش ریاست معادن و پطرولیم هرات به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر می‌گوید: به‌زودترین فرصت چهار معدن بزرگ از جمله پروژه سمنت، بلاک‌های معدن آهن غوریان، معدن آهن پشتون زرغون‌و ذغال سنگ افتتاح می‌شود که برای حدود ۶۰ هزار نفر زمینه کار فراهم خواهد شد.

آمر تفتیش ریاست معادن و پطرولیم هرات می‌افزاید که در حال حاضر ۲۰۰ نفر روی کارهای ابتدایی پروژه سمنت هرات کار می‌کنند و قرار است بزودی به هزینه ۲۶۵ میلیون دالر کار آن رسما آغاز شود.

انجینیر امین با بیان اینکه فعال‌سازی معادن نقش بزرگ در رشد اقتصاد دارد می‌گوید که با افتتاح این پروژه‌های بزرگ اقتصادی در هرات تحول در عرصه اقتصاد بوجود می‌آید.

انجینیر امین همچنان گفت: از لحاظ تولید گچ هرات به خود کفایی رسیده و در بخش های سمنت نیز بزودی خودکفا خواهیم شد.
موصوف از عواید سال گذشته این اداره یاد آور شده و بیان داشت ۲۱۷ میلیون افغانی عواید داشته اند.

بنابر آمار ریاست معادن و پطرولیم هرات، ۳۴ معدن در این ولایت وجود دارد که ۲۶ معدن فعال می‌باشد.