افتتاح چهار پروژه بزرگ آهن در هرات

امروز از طرف سرپرست وزارت معادن و پترولیم چهار پروژه بزرگ معادن آهن غوریان ولایت هرات افتتاح گردید در مراسم افتتاح این پروژه بر علاوه سرپرست وزارت معادن و پترولیم، معین پلان و پالیسی، والی هرات، رئیس معادن بزرگ و یکتعداد مسؤلین محلی، و رؤسای شرکت های قراردادی نیز وجود داشتند در شروع والی هرات […]

امروز از طرف سرپرست وزارت معادن و پترولیم چهار پروژه بزرگ معادن آهن غوریان ولایت هرات افتتاح گردید

در مراسم افتتاح این پروژه بر علاوه سرپرست وزارت معادن و پترولیم، معین پلان و پالیسی، والی هرات، رئیس معادن بزرگ و یکتعداد مسؤلین محلی، و رؤسای شرکت های قراردادی نیز وجود داشتند

در شروع والی هرات بخاطر قراردادهای همچو پروژه های بزرگ از وزیر صاحب تشکر و امتنان نموده و این پروژه ها را برای هرات نهایت مفید دانستند

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسم افتتاح در مورد منابع معدنی ولایت هرات بخصوص این پروژه ھا معلومات ارائه نموده افزودند: معدن بزرگ غوریان که به چهار بلاک تقسیم شده برای مدت سی سال به یکتعداد شرکت های داخلی و خارجی به قرارداد سپردہ شده است که تمام مراحل استخراج و پروسس آن در داخل کشور صورت خواهد ګرفتند

همچنان وزیر صاحب افزودند: که این شرکت ها بیش از پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری خواهد کردند، همچنان به مردم منطقه و محل خدمات اجتماعی را ارائه نموده و اولویت فرصت های کاری برایشان داده خواهد شد.