دستاورد

افتتاح خانۀ تجارت قزاقستان درافغانستان

خانۀتجارت قزاقستان درافغانستان با حضورمحترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت وتجارت،محترم شیخ نور احمداسلام جاروالی ولایت هرات،رئیس و اعضای هیئت مدیرۀ اتاق تجارت وسرمایه گذاری،رئیس واعضای هیئت مدیرۀاتاق صنایع ومعادن ولایت هرات افتتاح گردید. ‏سرپرست وزارت صنعت و تجارت افتتاح (خانۀ تجارت قزاقستان در افغانستان) را گام مثبت و موثر در تحکیم و توسعۀ روابط […]

خانۀتجارت قزاقستان درافغانستان با حضورمحترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت وتجارت،محترم شیخ نور احمداسلام جاروالی ولایت هرات،رئیس و اعضای هیئت مدیرۀ اتاق تجارت وسرمایه گذاری،رئیس واعضای هیئت مدیرۀاتاق صنایع ومعادن ولایت هرات افتتاح گردید.

‏سرپرست وزارت صنعت و تجارت افتتاح (خانۀ تجارت قزاقستان در افغانستان) را گام مثبت و موثر در تحکیم و توسعۀ روابط تجارتی میان دو کشور عنوان نمود و اظهار داشت که درنتیجۀ سفر هیئت رسمی و سکتور خصوصی افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس تواصل تجارتی، نشست های تجارتی دو جانبه و ‏نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در شهر آستانۀ کشور قزاقستان در سال ۱۴۰۲،صادرات افغانستان به قزاقستان افزایش یافته است.

محترم آرمان یوسینتایف رئیس خانۀ تجارت قزاقستان درافغانستان، ضمن اظهار سپاس از حضور سرپرست وزارت صنعت وتجارت،والی ولایت هرات و سایر اشتراک کنندگان در مراسم

اظهار داشت که هدف جمهوری قزاقستان از افتتاح خانۀ تجارت افزایش حجم و ارزش مبادلات تجارتی میان دو کشور میباشد و جمهوری قزاقستان علاقمند گسترش روابط تجارتی با امارت اسلامی افغانستان است.