اشتراک معین خط آهن وزارت فواید عامه در برنامه سالانه مجمع منطقه یی خاور میانه:«یو آی سی» در کشور اردن

برنامه سالانه مجمع منطقه یی خاور میانه «یوآی سی» که افغانستان نیز عضویت آنرا دارد، در کشور اردن برگزار شد، در این برنامه مولوی بخت الرحمن شرافت معین خط آهن وزارت فواید عامه به نمایندگی از افغانستان اشتراک نموده است. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه با نشر این خبر گفته است که در این برنامه […]

برنامه سالانه مجمع منطقه یی خاور میانه «یوآی سی» که افغانستان نیز عضویت آنرا دارد، در کشور اردن برگزار شد، در این برنامه مولوی بخت الرحمن شرافت معین خط آهن وزارت فواید عامه به نمایندگی از افغانستان اشتراک نموده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه با نشر این خبر گفته است که در این برنامه نمایندگان کشورهای عضو در مورد خدمات، یکسان سازی، دیجیتالیزیشن و همچنان الکترونیکی شدن راه خط آهن بحث شده و سیستم های جدید مخابراتی و ارتباطات معرفی شد.

همچنان، نمایندگان کشور های عضو به سرعت و افزایش انتقالات اموال تجارتی در بنادر، الکترونیکی شدن سیستم ها تأکید نمودند و افزودند که بالای پیشرفت خط آهن توجه بیشتر شود.

قابل یاد آوریست، وزارت فواید عامه تلاش می نماید تا با اعمار و ساخت خط آهن در بنادر مختلف کشور، سهولت های ترانسپورتی را در انتقال اموال تجارتی فراهم نماید.