اشتراک محترم ملا برادر در کنفرانس روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز چهارشنبه ۱۵ ام سنبلۀ سال روان در کنفرانس تحت عنوان”روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان” که از سوی اتاق تجارت امریکا و افغانستان و شورای تجارتی افغانستان به‌راه انداخته شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء به افغان های مقیم خارج و سرمایه […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز چهارشنبه ۱۵ ام سنبلۀ سال روان در کنفرانس تحت عنوان”روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان” که از سوی اتاق تجارت امریکا و افغانستان و شورای تجارتی افغانستان به‌راه انداخته شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

معاون اقتصادی ریاست الوزراء به افغان های مقیم خارج و سرمایه گذاران خارجی خوش آمدید گفته و افزود، که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تأمین گردیده، مبارزه جدی علیۀ فساد آغاز گردیده، در کنار صادرات سطح واردات و عواید ملی افزایش یافته، در تولید مواد خوراکی داخلی ازدیاد به عمل آمده، امور پروژه های بزرگ آغاز گردیده و به همین شکل صنعت، تجارت و ترانزیت هم پیشرفت نموده است.

محترم ملا صاحب حین سخنان خود گفت که امارت اسلامی جهت حمایت از سکتور خصوصی مالیه مواد خام را کاهش داده، پارک های صنعتی توسعه یافته، برای انکشاف تجارت بازسازی شاهراه ها آغاز شده و امور وصل افغانستان از طریق شبکۀ خط آهن با منطقه جریان دارد.

محترم ملا صاحب در این کنفرانس گفت که کشور غنی از منابع طبیعی، حکومت حمایت کننده سرمایه‌گذاری، نیروی جوان و ارزان کاری، دسترسی از طریق اتصال منطقوی به بازار های بین‌المللی، محیط گسترده برای سرمایه‌گذاری و قوانین سهل برای سرمایه گذاری موضوعاتی اند، که زمینه خوبی را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعد نموده است‌.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطمینان داد که با مساعد شدن زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نه تنها افغانها، بلکه برای سرمایه گذاران خارجی نیز فرصت مساعد گردیده و آنها می توانند که در این جا در سکتور های برق، معادن، زراعت، ترانسپورت، زیربناها، تکنالوژی و صحت و بسیاری بخش های دیگر هم سرمایه گذاری نمایند.

محترم ملا صاحب علاوه نمود، امارت اسلامی برای تمامی سرمایه گذاران قوانین آسان سرمایه گذاری را به وجود آورده و افزون بر این به هدف آمدن آنها به افغانستان و در این جا جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و رهایی از سرگردانی در ادارات دولتی کمیتۀ بین الوزارتی را ایجاد نموده تا به سرمایه گذاران معلومات ضروری و تسهیلات را فراهم نماید.

محترم ملا صاحب به سیاست و شرایط جهانی اشاره نموده و گفت، با در نظر داشت امنیت راه های تجارتی بحری در اطراف افغانستان ارزش مسیر های زمینی روز تا روز بیشتر می شود که به این اساس افغانستان اهمیت موقعیت جیو استراتژیک خویش را به طور واقعی آن پیدا خواهد کرد. امارت اسلامی به همین منظور سعی می نماید تا راه های تجارتی و ترانسپورتی را به شکل اساسی بازسازی نماید و به اتکای آن با کشورهای همسایه وصل شود که اکنون به آن ها وصل نمی باشد. امارت اسلامی تلاش می کند که در سراسر کشور شاهراه ها، سرک ها و شبکه خط آهن را احداث و وسعت بخشد.

در پایان محترم ملا صاحب یک بار دیگر به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اطمینان داد که امارت اسلامی از آنها حمایت کامل می کند و در این بخش برای آنها تمامی تسهیلات را فراهم می نماید.

در این کنفرانس علاوه از سرمایه گذاران افغان شماری از سرمایه گذاران امریکایی و ده ها سرمایه گذار سایر کشورها اشتراک نموده بودند، که از پیشرفت های عینی در افغانستان ستایش نمودند و علاقۀ سرمایه گذاری خویش را در بخش های مختلف نشان دادند.