از ۳۴ چاه گازی شبرغان روزانه ۶۵۰ متر مکعب گاز استخراج می‌شود

مسئولین در ریاست تصدی افغان گاز شبرغان میگویند: روزانه از چهار ساحه گازی شبرغان که در آن ۳۴ چاه گازی فعال میباشد ۶۵۰ متر مکعب گاز استخراج میگردد. مولوی محمد اختر منصور رئیس تصدی افغان گاز شبرغان میگوید: در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان چهار ساحه گازی ( یتیم تاق ، جرقدوق ، شکرک و […]

مسئولین در ریاست تصدی افغان گاز شبرغان میگویند: روزانه از چهار ساحه گازی شبرغان که در آن ۳۴ چاه گازی فعال میباشد ۶۵۰ متر مکعب گاز استخراج میگردد.

مولوی محمد اختر منصور رئیس تصدی افغان گاز شبرغان میگوید: در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان چهار ساحه گازی ( یتیم تاق ، جرقدوق ، شکرک و خواجه گوگردک) وجود دارد که در این ساحات ۳۴ چاه گازی فعال میباشد.

به گفته وی از چاه های فعال این ساحات دود ۶۵۰ متر مکعب گاز روزانه استخراج و از آن شرکت تولید انرژی بیات پاور ، کود برق مزار شریف و شماری از اصناف و باشنده گان استفاده مینمایند.

به گفته وی : مطابق به پلان سال آینده تلاش برای فعال سازی چاه های غیر فعال ادامه دارد و در آینده نزدیک کار آن نیز آغاز خواهد شد.

شماری از باشنده گان جوزجان از کار کرد های دوساله امارت اسلامی در قبال تاسیس و راه اندازی پروژه های بزرگ زیر بنائی استقبال نموده خواستار توزیع گاز برای تمام باشنده گان ولایت جوزجان هستند.